Προσωρινή Αποτρίχωση
Άμεση απαλλαγή από την τριχοφυΐα με κερί
Προσωρινή Αποτρίχωση
Μόνιμη Απαλλαγή (Ριζική & Laser)
Προσωρινή Αποτρίχωση
Ενζυμική Αποτρίχωση