Είναι μία στοχευμένη μάλαξη που εφαρμόζεται στα συγκεκριμένα σημεία του σώματος , καθώς είναι αυτά που δέχονται την μεγαλύτερη επιβάρυνση από την καθιστική ζωή, stress, έλλειψη άσκησης, πολύωρη εργασία γραφείου, κακή στάση σώματος.

Οι πόνοι στην πλάτη, η δυσκαμψία στον αυχένα , και οι αδικαιολόγητοι πονοκέφαλοι είναι σήματα που σας δίνει το σώμα σας για να επιδιώξετε την απαλλαγή από τον πόνο με ένα στοχευμένο μασάζ.